no image
Posted By
Categories
Posted On 08. 09. 2022
Expires On 09. 05. 2030
Podnadpis Prodávám zaběhnuté webové stránky
Cena 700

Enter your full name here.

Enter a valid email address here.

Enter the subject of your enquiry here.

Enter the content of your enquiry here.

Enter the characters from the image.

Description

Nabízím k prodeji webové stránky ePřehledně.cz, které jsou třetím rokem součástí Seznam Newsfeed (obsah pod čarou na Homepage Seznam). Primárně sportovní články, jichž bylo k dnešnímu dni publikováno celkem 1463, můžete zároveň dohledat prostřednictvím Google Zpráv.

Web historicky navštívilo 6,7 milionů uživatelů, drtivá většina tak učinila mezi lety 2020 až 2021. Letos se návštěvnost pohybuje ve výrazně nižších hodnotách (konkrétně 353 tisíc příchozích uživatelů od počátku roku).

Pokud bychom návštěvnost rozpočítali do jednotlivých měsíců, vychází nám průměr 35 tisíc uživatelů. Nutno ovšem podotknout, že průměr zvedá první polovina tohoto roku. V posledních čtyřech měsících se návštěvnost pohybuje v rozmezí od 7 do 15 tisíc.

Projekt je momentálně ve stádiu „hibernace“, což znamená, že nové články nejsou vkládány pravidelně.
Webové stránky lze v rámci služby Seznam Newsfeed převést na nového majitele.
Potenciálním zájemcům nabízím, že mohu u projektu setrvat coby redaktor.