I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom a majiteľom portálu DomainMarket.sk je firma Werner, s.r.o., Bojná 309, 95601 Bojná, zapísaná v OR, IČO:  53538633, DIČ: 2121398675, ďalej len “Prevádzkovateľ”. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli DomainMarket.sk priestor na uverejnenie ponúk (inzerátov) na predaj doménových mien a webových projektov a takisto priestor na diskusiu Používateľov.
 2. “Používateľ” je osoba využívajúca služby portálu – poskytnutý priestor na získanie informácií, uverejnenie vlastných ponúk a diskutovanie s ostatnými Používateľmi.
 3. “Predávajúci” je Používateľ, ktorý uverejní na portáli DomainMarket.sk ponuku na predaj vlastnej domény alebo webstránky (webového projektu). Pri uverejnení ponuky sa Používateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá pridávania ponúk špecifikované v oddieli III.
 4. “Diskutujúci” je každý Používateľ, ktorý sa aktívne zúčastní diskusie na fóre portálu. Používateľ sa zaväzuje pri diskutovaní riadiť pravidlami diskutovania špecifikovanými v ustanoveniach oddielu IV.

II. Pravidlá a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa

 1. Využívanie časti služieb portálu je podmienené registráciou Používateľa. Pre registráciu Používateľa je potrebné zadať používateľské meno (ktoré bude slúžiť na prihlasovanie a identifikáciu príspevkov a ponúk Používateľa), platnú emailovú adresu a heslo. Emailová adresa Používateľa nebude na portáli zobrazená ani viditeľná ostatným používateľom, slúži iba na účely registrácie a kontaktovania Používateľa zo strany Prevádzkovateľa alebo záujemcu o uverejnenú ponuku Používateľa. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Poskytovateľ tieto osobné údaje Používateľa (používateľské meno, email, heslo) neposkytne žiadnym tretím stranám. Ostatné polia na vyplnenie profilu Používateľa (meno, priezvisko a ďalšie doplnkové informácie) sú dobrovoľné a verejne prístupné a za ich uverejnenie nesie zodpovednosť Používateľ.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje Používateľovi odoslať informačný email s informáciami o novinkách na portáli DomainMarket.sk.
 3. Prevádzkovateľ bude vynakladať svoje úsilie a prostriedky na zabezpečenie fungovania prevádzky portálu DomainMarket.sk počas jeho fungovania, neposkytuje však záruku jeho úplnej funkčnosti a dostupnosti a nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť portálu spôsobenú krátkodobým výpadkom servera či obmedzenia zo strany poskytovateľa webhostingu.
 4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, ktorý na portál vloží Používateľ.
 5. Prevádzkovateľ má právo upravovať alebo obmedziť funkčnosť služieb portálu, zasahovať do zmien dizajnu, obmedziť prístupnosť jednotlivých častí portálu iba pre registrovaných Používateľov, zobrazovať reklamu na portáli, zmeniť účel používania služieb portálu aj zmeniť podmienky používania bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu Používateľa.
 6. Registrácia na portáli DomainMarket.sk je bezplatná, bezplatná je aj možnosť využívania základných služieb portálu. Prevádzkovateľ má právo spoplatniť služby portálu a možné doplnkové funkcie, v takom prípade je však Používateľa povinný informovať vopred a spoplatnené služby na portáli viditeľne označiť. Možné spoplatnenie nikdy nezasiahne Používateľa so spätnou účinnosťou.

III. Pravidlá uverejňovania ponúk Používateľa

 1. Používateľ (resp. Predávajúci) je povinný uviesť pravdivé a nezavádzajúce informácie v každej ponuke, ktorú na portáli DomainMarket.sk uverejní.
 2. Predávajúci musí byť vlastníkom domény alebo webstránky, ktorú predáva.
 3. Predávajúci má pri pridávaní ponuky možnosť zvoliť, dokedy bude ponuka zobrazovaná, jeho povinnosťou je však stiahnutie svojej ponuky zo stránky v prípade, že svoju doménu alebo webstránku predá skôr.
 4. Pridanie ponuky je bezplatné, Predávajúci neodvádza Prevádzkovateľovi portálu DomainMarket.sk žiadnu províziu z predaja. V prípade neskoršieho spoplatnenia pridávania ponuk bude Predávajúci dostatočne vopred oboznámený o tejto skutočnosti.
 5. Predávajúci súhlasí s tým, že po pridaní ponuky na predaj domény alebo webstránky bude kontaktovaný inými používateľmi prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného pri ponuke.

IV. Pravidlá diskutovania vo fóre

 1. Pri pridávaní komentárov k ponukám ani pri používaní diskusného fóra sa Používateľ nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou. Používateľ nesmie na DomainMarket.sk slovne napádať ani diskriminovať ostatných používateľov, šíriť nepravdy o ostatných používateľoch, propagovať žiadnu formu násilia, pridávať príspevky s rasovým, erotickým alebo iným nezákonným obsahom.
 2. Používateľ nesmie pridávať obsah, ktorým sú porušované autorské a licenčné práva v prípade, že Používateľ nemá príslušné oprávnenie na jeho použitie.
 3. Používateľ môže pridávať odkazy na externé webstránky a služby jedine v prípade, že to nebude môcť byť klasifikované ako spamovanie. Spamové príspevky a komentáre má právo Prevádzkovateľ odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo moderovania diskusného fóra a odstraňovania nevhodných príspevkov. Príspevok, ktorého obsah bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, má Prevádzkovateľ právo bezodkladne odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa.

 

Skrátená verzia: buďte čestní a správajte sa slušne :)

Takisto prosíme používateľov, aby príspevky do fóra vkladali do správnej kategórie, vyvarovali sa duplicitnému pridaniu a v prípade akýchkoľvek technických problémov nás kontaktovali.

 

 


Kvalitné čistiace prostriedky upratovacie vozíky mopy toaletný papier papierové utierky a tiež osviežovače FRE PRO nájdete na stránke www.cistiaceprostriedky.sk.